top of page

Advies & interim

Als opdrachtgever is het soms nog niet helder wat er te doen staat. Of dat is wel duidelijk, maar hoe een ontwikkeltraject dan vorm te geven is lastig of de bemensing om het te doen is niet aanwezig. Een samenwerking start daarom met meedenken, meekijken en advies geven. 

In welke vorm dan ook, een traject begint altijd gezamenlijk. Het is van groot belang om goed te weten wie de betrokkenen zijn en hoe ze erbij zitten, wat de context is en of aan de vereisten voor een succesvolle ontwikkeling is voldaan. In de aanpak van dBTA een minimale voorwaarde voor succes. Die basis maken we daarom samen.

In bepaalde gevallen is het logischer dat DBTA de rol van organisatieadviseur neemt. Veelal in de persoon van Jeroen de Blij, echter het streven van 'passende toegevoegde waarde' kan beteken dat inzet van andere personen of een team logischer is.

 

Enkele voorbeelden van opdrachten:

  • interim teamlead | primaire opdracht: neerzetten van nieuwe organisatiestructuur

  • lid van de raad van advies | aandachtsgebied: organisatieontwikkeling

  • supply chain adviseur | ontwerpen supply chain organisatie en verbeterprogramma

  • interim trainer | aanbieder van trainingsmodules in interne academie 

 

Het opereren vanuit een al dan niet bestaande functie of rol kan in sommige gevallen voor de organisatie logischer zijn. Een bijkomend voordeel kan zijn dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden dan scherper zijn afgedekt. Voor DBTA is het het is goed bespreekbaar om het samenspel in een interimrol vorm te geven.

bottom of page