top of page

Interventie

Een specialisatie van DBTA is het ontwikkelen en uitvoeren van interventies. Letterlijk is een interventie: 'een doelbewuste ingreep om een bepaalde zaak te verbeteren'.

 

Doelbewust betekent dat er een duidelijk vertrekpunt is, dat er een beeld is over het gewenste resultaat en dat de route doordacht is.

 

De ingreep kan verschillende vormen hebben. Het aanbod van DBTA ligt van het uitzetten van een serie trainingen of teambijeenkomsten tot een 'high impact' theaterstuk. Of van het presenteren van een seminair tot het ontwerpen van een totaal evenement. En hetgeen er tussen deze uitersten zit. 

 

Het verbeteren van een bepaalde zaak is het kader van de opdrachtgever waarbinnen de interventies worden ontwikkeld. De trajecten zijn vaak onderdeel van organisatieveranderingen, waarbij behoefte is om beweging te maken. Denk bijvoorbeeld aan het verleggen van de focus naar de klant, meer resultaatgericht werken, hogere kwaliteit van zorg, vergroten van het zelforganiserend vermogen of betere interne samenwerking en leiderschap.

Onderstaand vind je enkele concrete voorbeelden. Voor een deel herhaalbaar of algemeen toepasbaar. Zie het als inspiratie. Het allerbeste is als we er over spreken en dat kan volledig vrijblijvend.

Het Echte Gesprek: Voor een organisatie met 300 mw's is een theaterstuk op maat gemaakt in het kader van zelfsturing en de invoering van een waarderingsmethodiek. Een groep acteurs speelt een team wat exact dezelfde uitdaging als de mw's te verwerken krijgt. Tijdens het stuk stellen deelnemers op vooraf bepaalde momenten vragen, nemen 'kijkjes in het hoofd' of laten scenes laten herhalen. Het Insight Discovery kleurenmodel is in dit stuk de 'onderlegger' voor het gedrag van de personages. foto's: Gwen Mustamu

Ik zei toch geen soep: Voor 140 zorgverleners is in het kader van Wereld Alzheimerdag een geaccrediteerde trainingsinterventie gemaakt. Het betrof een combinatie van interactieve scenes, collectief onderzoek naar voorkeuren in communicatie en specialisten- en expertpresentaties. Rondom het thema complexe communicatie in de zorg werden scenes en personages als referentie uitgespeeld en vormden de basis voor het programma. foto's: Gwen Mustamu

Gezamenlijke Besluitvorming: Voor een opdrachtgever in de zorgsector is een geaccrediteerd trainingsprogramma gemaakt, waarin zorgprofessionals op een vernieuwende manier zichzelf beter leerden om met mensen met dementie om te gaan. Het centrale onderwerp is het tijdig gezamenlijk besluiten over het toekomstige zorgplan. Deelnemers worden vanaf binnenkomst uitgedaagd om de eigen patronen in communicatie op de proef te stellen. Een belangrijk deel van dit traject is het oefenen met trainingsacteurs en daarbij elkaar helpen andere ingangen op te zoeken. 

bottom of page